Seremonier

De fleste velger å ta avskjed med den avdøde gjennom en seremoni.

De fleste velger gravferdsseremoni i regi av Den norske kirke, men de fleste andre tros- og livssynssamfunn tilbyr også slik bistand ved gravferd.
Det er også mulig å lage en seremoni i helt privat regi.