Seremonier

De fleste velger å ta avskjed med den avdøde gjennom en seremoni.

De fleste velger gravferdsseremoni i regi av Den norske kirke, men de fleste andre tros- og livssynssamfunn tilbyr også slik bistand ved gravferd.
Det er også mulig å lage en seremoni i helt privat regi.

Alternative typer seremonier

En gravferd skal gjennomføres innen 10 virkedager.  Her er noen alternative varianter til en vanlig seremoni, hvor man kan gå utover disse 10 virkedagene:

Urneseremoni

Rett til kremasjon, uten seremoni.  Urnen oppbevares på krematoriet til dere ønsker å ha en urneseremoni.  Da vil urnen plasseres i kapellet eller i kirken, og det blir en «vanlig» seremoni.  Etter seremonien kan dere ha en urnenedsettelse, og presten kan utføre jordpåkastelse ved graven.  Vi er behjelpelige med gjennomføringen.  Urnenedsettelsen må gjennomføres innen 6 måneder etter dødsfallet.

Privat minneseremoni i fm minnesamvær

En privat seremoni kan gjennomføres på Øverland Gård, med etterfølgende minnesamvær.  Det kan for eksempel være en urne-bisettelse.  Det er også mulig å ha seremoni med kiste på Øverland Gård (men det må skje innen 10 virkedager.)
Vi er behjelpelige med gjennomføringen.

Eksempler på seremonier:

Kirkelig seremoni

Livssynsåpen seremoni

Humanistisk seremoni

Eksempler på seremonisteder:

Haslum krematorium

Haslum kirke

Eiksmarka kirke

Asker kapell

Holmen kirke

Nordre gravlunds kapell

Litt info om gravlunder / kirkegårder

Lilløya gravlund