Seremonier

De fleste velger å ta avskjed med den avdøde gjennom en seremoni.

De fleste velger gravferdsseremoni i regi av Den norske kirke, men de fleste andre tros- og livssynssamfunn tilbyr også slik bistand ved gravferd.
Det er også mulig å lage en seremoni i helt privat regi.

 

Alternative typer seremonier

En gravferd skal gjennomføres innen 10 virkedager.  Her er noen alternative varianter til en vanlig seremoni, hvor man kan gå utover disse 10 virkedagene:

Urneseremoni

Rett til kremasjon, uten seremoni.  Urnen oppbevares på krematoriet til dere ønsker å ha en urneseremoni.  Da vil urnen plasseres i kapellet eller i kirken, og det blir en «vanlig» seremoni.  Etter seremonien kan dere ha en urnenedsettelse, og presten kan utføre jordpåkastelse ved graven.  Vi er behjelpelige med gjennomføringen.  Urnenedsettelsen må gjennomføres innen 6 måneder etter dødsfallet.

Privat minneseremoni i fm minnesamvær

Kisten gravlegges kun med nærmeste familie til stede.  En privat seremoni kan gjennomføres på Øverland Gård, med etterfølgende minnesamvær.  Dette blir uten kiste eller urne.  Vi er behjelpelige med gjennomføringen.