Kirkelig seremoni

Prest godkjenner salmer og tekst. Organist godkjenner musikk.

Den norske kirkes gravferdsrituale er bindende.
Salmer skal være fra de autoriserte salmebøkene: Salmer 1997 og Norsk Salmebok.

BEGRAVELSE / BISETTELSE (felles)
1. Inngangsmusikk (valgfitt)
2. Klokkeringing
3. Solostykke
4. Salme (kan evt. flyttes til etter ledd 5)
5. Inngangsord
6. Inngangsbønn
7. Minneord, korte hilsner, diktlesning, rosepålegging, lesing av sløyfer
8. Personlig musikkinnslag (frivillig) (eller salme) (Kan være CD)
9. Skriftlesning
10. Salme (kan utgå hvis 8 er en salme, men ikke ellers i hht den nye ordningen)
11. Tale, bønn, I dine hender (frivillig – presten bestemmer), Herrens bønn

BISETTELSE
12. Senking, jordpåkastelse, skriftord og velsignelse
13. Salme
14. Solostykke
15. Familien går ut.
16. Ved bisettelse fra kirke, bæres kisten ut under postludiet.

BEGRAVELSE
12. Salme
13. Solostykke
14. Postludium under utbæring – frivillig

VED GRAVEN
15. Salme
16. Skriftlesning (frivillig)
17. Bønn ved gravstedet (frivillig)
18. Senking (som hovedregel senkes kisten helt ned, men dette kan variere)
19. Jordpåkastelse
20. Skriftord og velsignelse
22. Salme