Tlf. 67 54 64 00

Korona – Litt informasjon

Nå er det mulig å gjennomføre planleggings-samtalen over telefon og mail.

En gravferd skal fortsatt gjennomføres innen 10 virkedager.  Her er noen alternative varianter til en vanlig seremoni:

Urneseremoni

Rett til kremasjon, uten seremoni.  Urnen oppbevares på krematoriet til forholdene tillater oss å ha en urneseremoni.  Da vil urnen plasseres i kapellet, og det blir en “vanlig” seremoni.  Etter seremonien kan dere ha en urnenedsettelse, og presten kan utføre jordpåkastelse ved graven.  Vi er behjelpelige med gjennomføringen.

Minneseremoni

Kisten gravlegges kun med nærmeste familie til stede.  Vi gjennomfører en minneseremoni når forholdene tillater det.  Dette blir uten kiste eller urne.  Vi er behjelpelige med gjennomføringen.

Minnesamvær

Kisten gravlegges kun med nærmeste familie til stede.  Vi inviterer til minnesamvær på Øverland Gård for eksempel via en dødsannonse når forholdene tillater det.  Vi er behjelpelige med gjennomføringen.

Vanlig seremoni

Det er ikke lenger mulig å ha seremonier i kapellene på Haslum krematorium.
Vi kan gjennomføre en seremoni med max 30 fra familien til stede.  I Bærum kan dette gjennomføres i Høvik kirke eller Bryn kirke.  I Asker kan dette gjennomføres i Asker kapell, Røyken kirke og Filtvet kirke.
Når det gjelder Oslo, kan en seremoni gjennomføres med max 50 personer.

 

PRISJUSTERING ETTER INNSKJERPING TIL KRAVET OM MINST
EN METERS AVSTAND TIL «ALLE»

Våre ansatte er en utsatt gruppe og vi ønsker å beskytte disse og ha de i jobb.
Vi vil etterkomme myndighetenes krav om minst en meters avstand, og kjører derfor ikke i samme bil til og fra hentinger. Vi ser oss derfor nødt til å belaste hvert oppdrag for denne ekstra bil ved overføring.
Det betyr at det vil bli fakturert  Kr 1.050,-  i tillegg til den vanlige taksten.

VALUTATILLEGG PÅ KISTER:  Kr 275,-

DØDSANNONSER, BLOMSTER, MINNESIDER og MINNEGAVER

Mars 2020:
“Snakket med en som hadde brukt et annet begravelsesbyrå, og som satt igjen med mange ubesvarte spørsmål om det praktiske. Jeg viste til hva vi hadde fått av dere skriftlig og gjennom møte, og vi ser da hvor profesjonelle dere er i forhold til det byrået de hadde brukt.”

Viken Begravelsesbyrå fokuserer på at kvaliteten ivaretas, og at de pårørende får personlig og individuell hjelp.

Viken er et personlig begravelsesbyrå som holder til i trivelige lokaler på Jar i Bærum.

Vi bistår pårørende med alt som må ordnes i tiden etter dødsfallet, og legger til rette for en verdig avskjed. Så langt det er mulig etterkommer vi de etterlattes og avdødes ønsker med hensyn til utforming av  avskjedsseremonien.

Alle som jobber for Viken har flere års erfaring fra begravelsesbransjen. Vår tid i bransjen har brakt med seg mye ettertanke, som vi ønsker å bruke på en konstruktiv måte.

 

DSC_0288 kopi

 

 

 

Kontakt

Bjerkelundsveien 5B
1358 Jar

Døgnåpen telefon:
67 54 64 00
E-post:
post@viken-begravelse.no

                        KART