Vi hjelper til med

Det er mange praktiske gjøremål som følger et dødsfall.
Vi tar oss av alt som må ordnes, men lar pårørende ta del i den utstrekning de ønsker det selv.

I samarbeid med pårørende fastsetter vi når begravelsen / bisettelsen skal finne sted.

  Leverer ønsket kiste.
– Steller og legger avdøde i kiste og overfører kisten til stedet for begravelse / bisettelse.
– Tilrettelegger for syning / visning av avdøde dersom dette er et ønske.
– Kontakter presten / gravferdstaleren / kirkevergen / organisten og evt. sang- og musikksolister.
– Bestiller blomster, dekorasjoner og kranser.
– Pynter lokalet for gravferden.
– Rydder etter seremonien

I tillegg ordner vi med:
– Trykking av salmer og takkekort
– Minnesamvær og bevertning etter gravferden.
– Nødvendige papirer til lensmannen / skifteretten, trygdekontoret og kirkevergen.
– Søknad til Nav.  Behovsprøvet støtte / Transportstøtte
– Annonsering i avisen.
– Inskripsjon på gravmonument, gravlykt , trekors.
– Evt. nytt gravmonument

Vi påtar oss også oppdrag som innbefatter lengre transport av båre i inn- og utland.