Med seremoni – Pris fra kr 22.900,-

* Kiste – Hvitmalt kiste
* Klargjøring og bringing av kiste til sted for nedlegging
* Nedlegging i kiste inkl. hygienetiltak for byrået
* Mannskap i fm overføring – dagtid
* Mannskap i fm seremoni
* Trykte program – 50 stk type Enkelt
* Dødsannonse på nett
* Blomster på kisten
* Honorarer
 
 
Ønsker dere en annen kiste, se oversikt over kister under fanen «Vi hjelper til med».
 
 
En hvit kisteskjorte koster kr 350,- men dere må gjerne ta på noe privat tøy.
 
 
Overføring etter seremoni:  kr 3.300,-.