Om oss

Viken er det lille og personlige begravelsesbyrået som er der for deg i sorgen.  Vi holder til i trivelige lokaler på Jar i Bærum. Vi bistår pårørende med alt som må ordnes i tiden etter dødsfallet, og legger til rette for en verdig avskjed. Så langt det er mulig etterkommer vi de etterlattes og avdødes ønsker med hensyn til utforming av avskjedsseremonien.

Toril Ekeli har 22 års erfaring fra begravelsesbransjen, og Roar Østvand har 12 års erfaring. Vår tid i bransjen har brakt med seg mye ettertanke, som vi ønsker å bruke på en konstruktiv måte. Visjonen er at vi skal være et byrå som gir pårørende personlig og individuell hjelp, og som ”skreddersyr” seremonien slik den enkelte ønsker.

Gravferden skal være noe folk kan tenke tilbake på som en god opplevelse.   Selv om denne dagen er forbundet med sorg og tap, kan den være vakker, og ofte er nettopp denne dagen viktig for bearbeidingen av det man gjennomlever når man har mistet noen man er glad i.

Det er viktig i vår bransje å huske på at ikke alle har like god råd, og at man kan skape en flott avskjedsstund, uten at det behøver å koste mer enn hver enkelt har økonomi til. Det er fullt mulig å gi alle en flott og verdig gravferd. Pårørende skal selv ha det avgjørende ordet, og ingen skal trenge å føle at den ene løsningen er bedre enn den andre, eller at en kostbar seremoni er nødvendig for at gravferden skal bli bra nok.

Begravelsesbyrået består av daglig leder Roar Østvand (vært i bransjen siden 2011) og Toril M. Ekeli (vært i bransjen siden 2001).

Kunden blir fulgt opp på telefon og e-post hele veien, slik at de skal føle seg trygge og godt ivaretatt.  Alt vi gjør sender vi korrektur på til familien slik at de ser at alt blir riktig og slik vi ble enige om.

Vi får gode tilbakemeldinger fra våre kunder, og vi legger vår stolthet i å hjelpe de pårørende gjennom alt.  Er det spørsmål om familien har krav på behovsprøvet støtte fra Nav, tar vi oss av den biten også, og søker på vegne av familien.

Vi har valgt våre samarbeidspartnere med omhu, for da er vi trygge på at alt blir bra.  Når det gjelder blomster, benytter vi Bryn Gartneri på Rykkinn, og når det gjelder gravstener, benytter vi Settem Stenindustri i Lommedalen.

Det vi også har veldig fokus på, er å få familien til å finne ut hva de egentlig ønsker, slik at seremonien blir riktig for dem, og at det blir et fint minne i ettertid.

Ønsker familien en minneside, tilbyr vi dette uten kostnad.  Her kan folk skrive en hilsen og tenne et symbolsk lys.  På denne siden kan man også bestille blomster til seremonien, eller gi donasjoner hvis det er aktuelt.  Dødsannonsen vil også ligge her, samt informasjon med kart over hvor seremonien er.

På seremonidagen kommer vi alltid tidlig til kirken eller kapellet for å være sikre på at alt er helt klart når familien kommer.  Vi er også tilstede gjennom hele seremonien, noe vi har fått positive tilbakemeldinger på.

Som en ekstratjeneste tar vi bilder av alle blomstene – også der det kun er kort – slik at de pårørende faktisk kan se hvem de har fått blomstene av.  Vi tar også oversiktsbilder, slik at familien kan se hvordan det faktisk så ut.  Ønsker familien at seremonien skal filmes, er det også en mulighet.

Kundene våre kan ringe oss døgnet rundt.  Tar vi ikke telefonen, ringer vi raskt tilbake – uansett tidspunkt på døgnet.