Nordre gravlund kapell

 

Kapellet på Nordre gravlund var opprinnelig en 1700-talls låve- og forrådsbygning, som ved anleggelsen av en ny gravlund i 1883-84 på det gamle rokokkoanlegget Geitmyren gårds eiendom ble kraftig ombygget og tilbygget et midtskip, alt holdt i en lett gotiskinspirert sveitserstil. Kapellet er bygget etter tegninger av arkitekt Ove Ekman, og ble innviet den 14. Juli 1884.

Midtskipet ble ombygget innvendig i 1927, men de senkede himlingene fra dengang ble fjernet da kapellet ble restaurert innvendig etter en brann i 1982. De opprinnelige veggfarger fra før 1827 som da ble funnet, dannet grunnlag for fargevalget ved den innvendige restaureringen. Det nyrestaurerte kapellet ble innviet 30. Oktober 1984.

Adresse:  Kierschows gate 10, 0462 Oslo

Antall sitteplasser:  100-120