Haslum krematorium

Bærum kommune har to livssynsåpne seremonilokaler:

Store og lille kapell (seremonirom) ved Haslum krematorium

Begge har inngang fra Kirkeveien. Seremonirommene er trosnøytrale.

Bærum kommune fakturerer følgende for leie av kapellene:   2024-priser

Når avdøde var bosatt i Bærum kommune
Leie av Haslum lille seremonierom (60 plasser)   Kr 838,-
Leie av Haslum store seremonirom  (220 plasser)  Kr 1.675,-

Når avdøde var bosatt utenfor Bærum kommune
Leie av Haslum lille seremonierom (60 plasser)   Kr 2.012,-
Leie av Haslum store seremonirom  (220 plasser)  Kr 4.025,-

Haslum store kapell – 220 sitteplasser

Haslum lille kapell – 60 sitteplasser

Haslum krematorium er nordøst for Haslum kirke.  Anlegget ble tegnet av John Engh, som vant en arkitektkonkurranse i 1962, og tatt i bruk i 1966.

I tillegg til selve krematorieanlegget finnes to kapeller (seremonirom). De har fondvegg av glass mot hageanlegget, og Lille kapell er utsmykket med glassmalerier av Oddmund Kristiansen. Anlegget er oppgradert til 2000-tallets skjerpede utslippskrav og utfører kremasjoner også for Asker, der krematorieanlegget er nedlagt.