Fornebu gravplass

En annerledes gravplass

Det planlegges gravplass på Lilleøya på Fornebu, og rådmannen i Bærum ønsker at det etableres minnelund med felles minnesmerke.

– Det er mange hensyn som skal ivaretas på denne delen av Lilleøya, blant annet arealbehov for gravlund, avgrensning mot naturreservatet, verneinteresser, ny atkomst til området, trasé for kyststi, småbåthavn og sjøflyhavn, sier seniorlandskapsarkitekt Naomi Wilde i Gravplass-forvaltningen i Bærum kommune.

Rådmannen er innstilt på å finne gode fremtidsrettete løsninger som vil ivareta både kommunens gravbehov og den sårbare naturen på Lilleøya.

– Større mobilitet i befolkningen og moderne familieforhold medfører at stadig flere velger graver som er stellfrie, eller enklere å stelle enn de tidligere generasjoner har benyttet.  Nye gravformer i Bærum tilbys i dag kun for dem som velger kremasjon.  Det er ønskelig ved fremtidige utbygging at tilbudet utvides til å inkludere dem som ønsker kistegravlegging, sier hun.

Planen er en såkalt navnet minnelund, der navn og årstall kan føres opp.

– Ved navnet minnelund har ingen av de gravlagte eget gravminne, i steden samles navnene til de gravlagte på et fellesminnesmerke.  Man planter ikke på den enkelte grav, noe som vil redusere risiko for spredning av uønskede plantearter.  Etablering av gravplassen som navnet minnelund vil også bidra til å opprettholde et visuelt sammenhengende englandskap, forklarer Wilde.

De som ønsker en ordinær grav med mulighet for å sette opp gravminne, vil kunne tilbys grav etter eksisterende praksis på en av kommunens andre gravplasser.

Forprosjektet for Fornebu gravplass vil offentliggjøres sammen med politisk sak i oktober 2016.

Kilde:  Fornebubladet nr. 17 Høst 2016

 

Les også:

http://www.budstikka.no/gravplasser/lilloya/fornebu/fornebu-far-gravlund-til-90-millioner-kroner/s/5-55-296977