Lilløya gravlund

En annerledes gravplass

På Lilleøya (Fornebu) er det etablert en minnelund med felles minnesmerke.

Lilleøya gravlund er Bærums nyeste gravplass og ligger på Fornebu, midt på Lilleøya mellom Lilløyplassen Naturhus og Fornebu- og Oksenøya Marina. Gravplassen åpent høsten 2021.

Som den første i Norge er hele gravplassen anlagt som minnelund, med både kistegraver og urnegraver. Det er også et eget gravfelt for barn.

Minnelund

På navnet minnelund er det ikke anledning til å sette opp eget gravminne på den enkelte grav.

Navn på gravlagte påføres navneplate som monteres på felles minnesmerker knyttet til det enkelte gravfelt. Pårørende velger selv utseende og utforming på navneplaten, innenfor gitte mål. Navnepåføringen vil dermed bli variert og personlig.

Det betales for leie av plass på minnesmerke i 20 år, enten for plass til 1 eller 2 navneplater. Navn og data på den gravlagte kan bli stående inntil 60 år mot betaling. Det kan settes ned avskårne blomster og tennes gravlys på anvist sted, men det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt, eller sette blomster eller andre gjenstander på selve graven.

Gravplassens totale areal er ca. 50 dekar, men noe av arealet er naturvernområde og vil ikke bli benyttet til gravlegging. Gravplassen vil gi plass til ca. 15.000 graver.

I tillegg til å være et sted for å minnes dem som gravlegges her vil gravplassen framstå som et åpent naturlandskap med fine mulighet for tur og rekreasjon.