Livssynsåpen seremoni

Gravferdsloven paragraf 1:
«Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn»

Å markere livets slutt med en verdig seremoni betyr mye når noen går bort.
At avskjeden skjer i avdødes ånd, er også viktig for mange pårørende.
Ikke alle er klar over at det er mulig å ha en seremoni utenom Den norske kirke
eller andre tros- og livssynssamfunn.

Når et menneske dør er det den som har ansvar for gravferden som avgjør om
det skal være en seremoni knyttet til den.  Dette vil som regel være en av avdødes
nærmeste etterlatte.  Det er ingen krav til hva en gravferdsseremoni skal inneholde.
Gjennom valg av tekster, musikk, sang og andre uttrykk kan man sette et personlig
preg på seremonien.

I en livssynsåpen seremoni kan pårørende selv bestemme innholdet.
Formålet er å samle familie og venner til å minnes og hedre den avdøde,
og for å ta et siste farvel på en verdig måte.  Seremonien skal gjenspeile den avdødes livssyn og er i utgangspunktet religionsnøytral, men den kan inneholde så mye eller så lite religion som pårørende måtte ønske.

Viken Begravelsesbyrå er behjelpelig med informasjon, råd og praktisk hjelp til gjennomføring av en livssynsnøytral seremoni, og har dyktige gravferds-talere til å lede seremonien.  Det er også fullt mulig for et familiemedlem eller en venn å lede seremonien hvis man ønsker et mer personlig preg, eller man kan sette sammen og styre seremonien uten å ha en egen seremonileder.

I en gravferdsseremoni samles familie og venner for å minnes og hedre den avdøde, og for å ta farvel på en verdig måte.  Rammene for en livssynsåpen seremoni er laget rundt en mal som kan bygges på, trekkes fra eller endres etter behov.  Seremonien kan inneholde sang, musikk, dans, dikt, bønn, salmer eller ord til ettertanke. En fast del av seremonien bør være opplesning av navnet på den avdøde og når han/hun ble født og døde.  Seremonien må ikke stride mot norsk lov.

BEGRAVELSESSEREMONI (forslag)
Vanlig tidsramme er 40 til 50 minutter fra seremonistart.
– Inngangsmusikk (ca 12 minutter før evt. klokkeringing)
– Klokkeringing (3 minutter før seremonitidspunktet)
– Musikk/sang (seremonistart)
– Velkomsthilsen
– Minneord
– Kransepålegg/personlige hilsener
– Tale
– Musikk/sang
– Opplesning (tekster, dikt e.l.)
– Musikk/sang
– Kisten bæres ut – alle blomster o.l.tas med ut / Musikk
– Kisten trilles eller kjøres i kortesje til gravstedet
– Kisten plasseres på gravens senkeapparat
– Blomster o.l. legges på bakken rundt graven
– Dikt eller sang
– Senking av kisten
– Takkeord og invitasjon til minnesamvær
– Kondolanser

KREMASJONSSEREMONI (forslag)
Vanlig tidsramme er 30-40 minutter fra seremonistart.
– Inngangsmusikk (12 minutter før evt. klokkeringing)
– Klokkeringing (3 minutter før seremonistart)
– Musikk/sang (seremonistart)
– Velkomsthilsen med takkeord og invitasjon til minnesamvær
– Minneord
– Kransepålegg/personlige hilsener
– Tale
– Musikk/sang
– Opplesning (tekster, dikt e.l.)
– Senking i gulvet (når mulig på stedet)
– Musikk/sang
– Pårørende går ut etterfulgt av forsamlingen (ved senking i gulvet)
– Kondolanser

Ved utbæring:
– Kisten bæres ut – alle blomster tas med ut og legges rundt kisten i bårebilen
– Kisten kjøres til krematoriet – forsamlingen står igjen
– Kondolanser

Viken Begravelsesbyrå bistår med følgende oppgaver:

*  Informasjon om egnede lokaler
*  Oversikt over aktuelle seremoniledere
*  Gravferdstaler fra Viken Begravelsesbyrå
– Pris kr 3.500,-  Inkl. seremonisamtale