Minimum- og maksimum-priser

Henting i privathjem / sykehjem / sykehus Min.prisMaks.pris
      
Kiste med teppe, pute, skjorte og ansiktsduk6 70035 400
Klargjøring og bringing av tomkiste 1 5001 500
Nedlegging i kiste  1 5001 500
Mannskap i fm henting  1 eller 2 personer1 8503 600
Transport, bruk av bårebil  1 8001 800
Evt. henting på båre   1)    
Evt. assistanse ved overføring til seremonisted   2)  
Overføring før/etter seremoni   3)  2 900
Seremoni     
Mannskap i fm seremoni  1 eller 2 personer3 4004 900
Transport av utstyr og mannskap til seremonisted –   850
Honorarer   4)    
Byråets honorar, mva fritt  2 5505 100
Byråets honorar, mva pliktig 1 5003 000
      
SUM   20 80060 550
      
Tilleggsbestillinger    
Urne   6602 400
Trykte program, 50 stkEnkle / Eget bilde (motiv)1 5002 450
Musikk / organist   –    5) 
Forsang / solosang   –    6) 
Dødsannonse 75 mm (Budstikka / Aftenposten)1 6543 492
Pynt i seremonirom  1 0001 600
Dekorasjon kiste  1505 000
Blomsteroppsatser / kranser  –    7) 
Minnesamvær / lokalleie   –    8) 
Gravsten / inskripsjon   –    9) 
      
SUM   25 764 10) 
      
      
1)  2)  3)Pris på evt henting på båre, evt assistanse ved overføring og evt transport
 etter seremoni avhenger av tidsbruk og avstand.  
      
4)Byråets honorarer dekker tilrettelegging og forberedelser i forbindelse med
 gravferdsoppdraget, utfylling og innsending av dokumenter mm. 
      
5) 6) 7) 8) 9) 10)Ingen maksimumspris   
      
Kommunale avgifter kommer i tillegg.     
      
      
Offentlige støtteordninger:  Se egen informasjon om gravferdsstønad og båretransport.