Minimum- og maksimum-priser

Henting i privathjem / sykehjem / sykehus   Min.pris Maks.pris
           
Kiste med teppe, pute, skjorte og ansiktsduk 6 700 35 400
Klargjøring og bringing av tomkiste   1 500 1 500
Nedlegging i kiste     1 500 1 500
Mannskap i fm henting   1 eller 2 personer 1 850 3 600
Transport, bruk av bårebil     1 800 1 800
Evt. henting på båre   1)        
Evt. assistanse ved overføring til seremonisted   2)    
Overføring før/etter seremoni   3)     2 900
Seremoni          
Mannskap i fm seremoni   1 eller 2 personer 3 400 4 900
Transport av utstyr og mannskap til seremonisted  –    850
Honorarer   4)        
Byråets honorar, mva fritt     2 550 5 100
Byråets honorar, mva pliktig   1 500 3 000
           
SUM       20 800 60 550
           
Tilleggsbestillinger        
Urne       660 2 400
Trykte program, 50 stk Enkle / Eget bilde (motiv) 1 500 2 450
Musikk / organist      –     5) 
Forsang / solosang      –     6) 
Dødsannonse 75 mm (Budstikka / Aftenposten) 1 654 3 492
Pynt i seremonirom     1 000 1 600
Dekorasjon kiste     150 5 000
Blomsteroppsatser / kranser    –     7) 
Minnesamvær / lokalleie      –     8) 
Gravsten / inskripsjon      –     9) 
           
SUM       25 764  10) 
           
           
1)  2)  3) Pris på evt henting på båre, evt assistanse ved overføring og evt transport
  etter seremoni avhenger av tidsbruk og avstand.    
           
4) Byråets honorarer dekker tilrettelegging og forberedelser i forbindelse med
  gravferdsoppdraget, utfylling og innsending av dokumenter mm.  
           
5) 6) 7) 8) 9) 10) Ingen maksimumspris      
           
Kommunale avgifter kommer i tillegg.        
           
           
Offentlige støtteordninger:  Se egen informasjon om gravferdsstønad og båretransport.