Humanistisk seremoni

HUMANISTISK GRAVFERD er en minnehøytidelighet hvor den avdøde er i sentrum.
Seremonien gjennomføres på et rent verdslig grunnlag, uten religiøse innslag.
Det er en høytidelig og verdig seremoni som markerer livets slutt, og som gjenspeiler avdøde som person.

Alle som ønsker det kan velge Humanistisk gravferd.
HEF bistand når avdøde var HEF-medlem er gratis for de pårørende.
Bistand når avdøde var barn (< 15 år) og en av foreldrene er medlem er også gratis.
For andre kommer det et gebyr på kr 4.500,-. (2021)

Humanistisk seremoni har humanistisk verdigrunnlag, dvs. uten religiøse programinnslag.

Brosjyre «En verdig markering ved livets slutt»

Brosjyre «Orientering om Humanistisk gravferd»

HUMANISTISK GRAVFERD
er en høytidelig og verdig seremoni på humanistisk verdigrunnlag for markering av livets slutt.  Seremonien gjenspeiler avdøde som person.

Noen vakre sanger:

Sov på min arm
Schubert/Evert Taube

Ave Maria
Schubert

Liten fuggel
Vamp

Adore you
Miley Cyrus

Eg ser
Bjørn Eidsvåg

Vem kan segla fõrutan vind
Trad.

Mor, jeg vil tilbake
Jan Eggum

Aftensang om våren
Nordahl Grieg/Thomas Beck

Vårsøg
Hans Hyldbakk/Henning Sommerro

Tir N’a Noir
Vamp

Gje meg handa di ven
Sondre Bratland/Irsk trad.

Det vakreste som fins
Jahn Teigen/Rolf Løvland/Ove Borøchstein

HUMANISTISK GRAVFERD

Det er viktig for oss å skreddersy hver enkelt gravferd til familiens behov. Her er noen tanker som et utgangspunkt for hvordan en humanistisk gravferd i vår regi kan se ut.

Det viktigste for oss er at den gir mening for pårerende og blir en høytidelig og verdig avslutning på levd liv.

Det er helt opp tili dere å avgjøre hvilke kulturelle innslag eller kulturistiske/religiøse symboler dere ønsker for å hedre den avdøde.
(I teksten nedenfor bruker vi ‘Torenius’ som eksempel.)

1. MUSIKKINNSLAG

2. SEREMONILEDERS TALE (I)

Kjære alle sammen.

Tusen takk for at dere har kommet hit i dag for å ta avskjed med Torenius. Vi skal feire et liv levd, og samtidig dele vår sorg over tapet av det livet. Vi møtes her i dag med ulike erfaringer og tanker om livet og om døden. Vi har kanskje ikke alle svarene, men vi vet at livet kan være fantastisk og livet kan være krevende. Livet gir og livet tar. Mennesker er sosiale vesener. For mange er det å oppleve tilhørighet, kjærlighet og aksept for den man er den største gaven i livet. Dere som er til stede her i dag har vært en del av Torenius sitt fellesskap og på ulike måter beriket og har blitt beriket av hans liv.

Jeg kommer fra Humanistforbundet og har fått æren av å være seremonileder her i dag. Vårt største ønske er å fremme en raus humanisme, der mangfold og inkludering står sentralt. Vi vil bidra til at alle mennesker får frihet og mulighet til å være akkurat den de er. Hos oss er det rom til å være et helt menneske i all vår kompleksitet. Det tror vi skaper gode liv for oss som individer og det vil skape et bedre samfunn. Denne seremonien er i humanismens ånd.

3. KULTURELT INNSLAG

Forslag: Filosofen George Santayana har skrevet: Når et menneskeliv er forbi, er det sikkert at det har levd, og har vært ett slags menneske og ikke et annet. Et menneske som forstår seg selv, kjenner den verdien som det evig eier. For når livets øyeblikk er forbi, forblir sannheten om dette mennesket.

4. SEREMONILEDERS TALE (II)

Torenius etterlater seg familie i tillegg til gode venner, kolleger og bekjente. Hans bortgang vil etterlate et stort tomrom og et savn, men også mange gode minner for dem som fikk være en del av livet hans.

Når vi mister en som står oss nær, føles det gjerne som om tiden vi fikk sammen var altfor kort. Selv etter et langt liv. Vi sørger over over dagene vi ikke fikk og kjenner savn når vi tenker på minnene vi sitter igjen med.

Sorgen krever at vi aksepterer at vi har mistet noen og at vi som lever videre rekonstruerer våre liv.

Møtet med døden kan utløse et mangfold av følelsesmessige reaksjoner – alt fra sjokk, sinne, fornektelse, ergrelse, angst, forvirring, smerte i kropp og sinn, dyp sorg, ja, og til og med lettelse eller glede. Alle disse kan hende vi møter og kjenner. Alle disse kan dukke opp i ulike faser og samtidig bidra til vår mulighet å komme gjennom sorgen. At styrke og mot kan hentes fra dype daler i menneskelivet er noe vi har erfart gjennom alle tider.

Et liv skal sette spor. Selv om livet tar slutt, opphører ikke kjærligheten til den vi har mistet. Livet vil aldri bli det samme, men livet fortsetter og kan atter en gang leves og gi mening. Det er det vi skal finne både som individer og som en del av et fellesskap. Et liv beriket av gode minner, av kjærligheten og inspirasjon fra det livet som var.

5. MINNEORD

6. KULTURELT INNSLAG

7. SEREMONILEDERS TALE (III)

Livet, og spesielt i møte med døden, utfordrer oss med noen store eksistensielle spørsmål. Hvor kommer vi fra? Hva er vi? Hvor skal vi hen? Vi undres både som enkeltmennesker og i våre ulike flokker. En ting vet vi helt sikkert: Vi er ikke alene.

Våre liv er en del av en større sammenheng. Vi er del av et fellesskap av mennesker, men også de dyr og planter som vi deler denne planeten med. Og alle disse fellesskapene er vi avhengige av for å leve.

Vi er født inn i et fellesskap. Vi kommer til livet, vi blir en del av et nettverk av familie, venner og nærmiljø. Omstendighetene rundt former våre liv på mange vis. Valg blir tatt, handlinger utført, ord uttalt og ord hørt. Vi lærer og utvikler oss.

Vi påvirker andre mennesker og våre omgivelser. Ethvert menneske påvirker verden den lever i og bidrar til sosiale relasjoner som gir våre liv varme, nærhet og mening. Vi har alle et ansvar for å bidra til fellesskapets beste med de ressursene vi har tilgjengelig.

Torenius ga sitt beste ved […]

8. AVSLUTNING

Livet, og døden, skjer med oss alle. Vi opplever glede og sorg, trygghet og usikkerhet, medgang og motgang – om vi lever i byer eller på bygda, i nord eller i sør, fattig eller rik. Som enkle dråper i havet eller de minste sandkorn – hvert eneste av disse er nødvendig for å bli til hav og jord. Ethvert menneske er en del av en større helhet. Våre ulikheter er en styrke for fellesskapet. Mangfold er en rikdom vi skal omfavne og ta vare på.

Vi vil minnes Torenius med glede og takknemlighet.

9. KULTURELT INNSLAG

Forslag; dikt ved Andre Bjerke.

10. UTGANG TIL MUSIKK