Humanistisk seremoni

HUMANISTISK GRAVFERD er en minnehøytidelighet hvor den avdøde er i sentrum.
Seremonien gjennomføres på et rent verdslig grunnlag, uten religiøse innslag.
Det er en høytidelig og verdig seremoni som markerer livets slutt, og som gjenspeiler avdøde som person.

Alle som ønsker det kan velge Humanistisk gravferd.
HEF bistand når avdøde var HEF-medlem er gratis for de pårørende.
Bistand når avdøde var barn (< 15 år) og en av foreldrene er medlem er også gratis.
For andre kommer det et gebyr på kr 4.500,-. (2017)

Humanistisk seremoni har humanistisk verdigrunnlag, dvs. uten religiøse programinnslag.

 

Brosjyre “En verdig markering ved livets slutt”

Brosjyre “Orientering om Humanistisk gravferd”

 

HUMANISTISK GRAVFERD
er en høytidelig og verdig seremoni på humanistisk verdigrunnlag for markering av livets slutt.  Seremonien gjenspeiler avdøde som person.