Når noen dør

Når en som står oss nær dør, kan sorgen føles overveldende. Det kan oppleves vanskelig å konsentrere seg og samle tankene om alt som må ordnes. Erfaring viser imidlertid at det å ta fatt på praktiske oppgaver rundt bisettelsen / begravelsen hjelper mange gjennom tunge dager.

Alle mennesker har sin egen måte å bearbeide sorg på. Vi har noen tanker vi ønsker å dele, og som vi håper kan være til hjelp. Vi har også en del praktisk informasjon som du kan få bruk for i forbindelse med dødsfallet. Vårt mål er å skape en verdig og fin gravferdsseremoni og å bistå de etterlatte på en måte som kan gjøre det litt lettere å gå videre i livet.

 

Brosjyre   «Når en av våre nærmeste dør»

 

Vi hjelper til med

Det er mange praktiske gjøremål som følger et dødsfall.
Vi tar oss av alt som må ordnes, men lar pårørende ta del i den utstrekning de ønsker det selv.

I samarbeid med pårørende fastsetter vi når begravelsen / bisettelsen skal finne sted.

– Leverer ønsket kiste.
– Steller og legger avdøde i kiste og overfører kisten til stedet for begravelse / bisettelse.
– Tilrettelegger for syning / visning av avdøde dersom dette er et ønske.
– Kontakter presten / taleren / kirkevergen / organisten og evt. sang- og musikksolister.
– Bestiller blomster, dekorasjoner og kranser.
– Pynter lokalet for gravferden.

I tillegg ordner vi med:
– Trykking av salmer og takkekort
– Minnesamvær og bevertning etter gravferden.
– Nødvendige papirer til lensmannen / skifteretten, trygdekontoret og kirkevergen.
– Annonsering i avisen.
– Inskripsjon på gravmonument, gravlykt , trekors.
– Evt. nytt gravmonument

Vi påtar oss også oppdrag som innbefatter lengre transport av båre i inn- og utland.