Gratis live-streaming

Live-streaming i forbindelse med koronautbruddet

For tiden har myndighetene innført tiltak som gjør at ikke alle har mulighet til å delta
i begravelsen.  Seremoniene er nå forbeholdt nærmeste familie og inviterte.
Dette er en vanskelig situasjon, og vi i Viken Begravelsesbyrå ønsker å tilby gratis
live-streaming til alle våre kunder.  Vi må ta et forbehold om at vi har tilgjengelig utstyr denne dagen, og at forholdene ligger til rette for at det er mulig med live-streaming.
Uansett har vi mulighet til å leie dette fra eksterne, mot en kostnad.

Seremonien vil bli sendt direkte på minnesiden til den avdøde, og alle har dermed
en mulighet til å delta uten selv å være fysisk til stede.  Dere vil også finne link på forsiden.

I tillegg kan alle skrive en hilsen på minnesiden, og tenne et symbolsk lys.