Forslag til salmer

Alltid freidig
Alt står i Guds
Blott en dag
Bedre kan jeg ikke fare
Bred dina vida
Da Jesus satte sjelen fri
Deg være ære
Deilig er jorden
Den store, hvite flokk
Din fred skal aldri vike
Du er Gud
Dype, stille sterke
Døden må vike
Eg er ein gjest
Eg veit ei hamn
Eg veit i himmerik
En dalende dag
Fred til bot
Gud er nådig
Gud, når du til oppbrudd
Hellig, hellig, hellig
Herre Gud, ditt dyre
Hos Gud er evig
Hvilken venn vi har
Hvor er det godt
Hvor salig er den lille
I dine hender
I himmelen
Ikke en spurv til jorden
Ingen er så trygg
Ja engang mine øyne
Jeg er en seiler
Jeg er i Herrens hender
Jeg løfter opp til Gud
Jeg råde vil alle
Jeg vet meg en søvn
Jesus det eneste
Jesus lever, graven brast
Jesus styr du mine tanker
Klippe du som brast
Kjærlighet fra Gud
Kjærlighet er lysets
Lei, milde ljos
Lov Jesu namn og herredom
Lovsyng Herren, han er
Lær meg å kjenne
Løftene kan ikke svikte
Navnet Jesus
Nærmere deg min Gud
Nå er livet gjemt hos Gud
O bli hos meg
O Jesus, åpne mitt øye
Oppstandelsen og livet
Påskemorgen slukker
Se, solens skjønne
Salige visshet
Skriv deg, Jesus
Slik som eg var
Store Gud, vi lover deg
Sørg du for meg
Så ta da mine hender
Tenk når engang
Til himlene rekker
Ungdommens Frelser, hør
Velt alle dine veier
Vi stemmer i en frydesang
Vær meg nær, o Gud
Vær sterk min sjel
Vår Gud han er så fast en borg
Å hvor salig å få vandre
Å leva, det er å elska
Å salige stund uten like
Å tenk eingong
Å tenk når engang