Fastpris Kr 42.475,- Seremoni i kirke

* Kiste – Nordica 65  / Toten 4  /  Toten 8
* Klargjøring og bringing av kiste til sted for nedlegging
* Nedlegging i kiste inkl. hygienetiltak for byrået
* Bårebil i fm overføring fra sykehjem / sykehus
* Mannskap i fm overføring – dagtid
* Mannskap i fm seremoni
* Trykte program – 50 stk type Eget bilde / motiv
* Dødsannonse på nett
* Dødsannonse i avis kommer i tillegg.
* Pynting i seremonirom
* Kistedekorasjon med sløyfe, mellomstor
* Organist – inngangsmusikk
* Melding av dødsfall
* Honorarer
 

 

Ønsker dere en annen kiste, se oversikt over kister under fanen “Vi hjelper til med”.
En hvit kisteskjorte koster kr 350,- men dere må gjerne ta på noe privat tøy.
Overføring før / etter seremoni:  Vi tar ikke noe for å bringe kisten til seremonisted.  Overføring etter seremoni er kr 2.900,-.
Bårehenting:   Pris avhenger av når på døgnet det er, og hvor langt vi må kjøre.
Se prislisten.
Ved seremoni fra kirke.  Inkludert ekstra pynteutstyr som vi må ha med, og en ekstra bil til utstyr.
Minnesamvær:  Ikke mulig for tiden.
Kommunale avgifter og leie av kapell / kirke kommer i tillegg.  For utenbysboende seremoni må man også betale for organist og prest.
Gravsten fra kr 7.500,-