PAKKE B. Fastpris Kr 42.475,- Seremoni i kirke

* Kiste – Nordica 65  / Toten 4  /  Toten 8
* Klargjøring og bringing av kiste til sted for nedlegging
* Nedlegging i kiste inkl. hygienetiltak for byrået
* Bårebil i fm overføring fra sykehjem / sykehus
* Mannskap i fm overføring – dagtid
* Mannskap i fm seremoni    –   Gratis live-streaming (hvis mulig)
* Trykte program – 50 stk type Eget bilde / motiv
* Dødsannonse på nett
* Dødsannonse i avis kommer i tillegg.
* Pynting i seremonirom
* Kistedekorasjon med sløyfe, mellomstor
* Organist – inngangsmusikk
* Melding av dødsfall
* Honorarer
* Overføring etter seremoni

 

Ønsker dere en annen kiste, se oversikt over kister under fanen “Vi hjelper til med”.
En hvit kisteskjorte koster kr 350,- men dere må gjerne ta på noe privat tøy.
Overføring før seremoni:  Vi tar ikke noe for å bringe kisten til seremonisted.
Bårehenting:   Pris avhenger av når på døgnet det er, og hvor langt vi må kjøre.
Se prislisten.
Ved seremoni i kirke må vi ha med ekstra pynteutstyr, og en ekstra bil til utstyr.
Minnesamvær:  Ikke mulig for tiden.
Kommunale avgifter og leie av kapell / kirke kommer i tillegg.  For utenbysboende seremoni vil det også komme tillegg.
Gravsten fra kr 7.500,-