PAKKE C. Fastpris Kr 28.025,- Haslum lille kapell eller Drammen lille kapell. Med utgangspunkt henting på sykehus.

Prisen inkluderer følgende:

* Kiste – Enkel hvitmalt sponkiste (urne kommer i tillegg)
* Klargjøring og bringing av kiste til sted for nedlegging
* Nedlegging i kiste, inkl hygienetiltak
(tillegg kr 1.800,- for bårebil, hvis henting på sykehjem)
* Mannskap i fm seremoni i Haslum lille kapell (en person)
* Trykte program – 25 stk type Enkle
* Dødsannonse på nett
* Enkel pynting i seremonirom (kapell)
* Blomster på kisten (inkl i denne prisen er blomst til kr 2.075,- inkl. sløyfe)
* Melding av dødsfall  (honorarene avhenger av hvor mye jobb det er)* Skal vi søke om Transportstøtte eller Behovsprøvet støtte:  Kr 1.000,- i tillegg.

Eksempel på kistedekorasjon til kr 1.500,- + sløyfe kr 175,-

TILLEGGSINFORMASJON:

Enkel hvitmalt kiste. Ønsker dere en annen kiste, se oversikt over kister under fanen «Vi hjelper til med».
Overføring utenom vanlig arbeidstid:  50% eller 100% tillegg på mannskap.
Overføring før / etter seremoni:  Vi tar ikke noe for å bringe kisten til seremonisted.  Eventuell overføring etter seremoni koster kr 2.900,-.
Henting på sykehjem:  Tillegg  kr 1.800,-.
Bårehenting:   Pris avhenger av når på døgnet det er, og hvor langt vi må kjøre.
Se prislisten.
Ved seremoni fra kirke:  Se prislisten
Kommunale avgifter og leie av kapell / kirke kommer i tillegg.  For utenbysboende seremoni må man også betale for organist og prest.
Gravsten fra kr 7.500,-

Pakke C  Fastpris gjelder kun når alt skal være helt enkelt.