Bankkonto

Avdødes brukskonto/honnørkonto bør ikke gjøres opp før etterinnbetalinger av lønn eller pensjon o.a. er kommet inn på konto. Det kan ta 2-3 måneder før alle etterinnbetalinger er kommet.

Skriv til banken og be om å få opplyst saldo og renter på konto pr dødsdato. Renter både før og etter dødsdato skal boet betale skatt av. De skal oppgis i boets forhåndsselvangivelse.