Uten seremoni – Pris fra kr 9.800,-

Umalt sponkiste (vanlig størrelse), bringing av tomkiste, stell, hygienetiltak og nedlegging i kiste, mannskap i fm henting innenfor vanlig arbeidstid, transport, bruk av bårebil og byråets honorarar.  Gjelder kun henting på sykehus.
_______________
Kr  9.800,- inkl. mva
_______________

Tillegg for henting på sykehjem, eller med familien til stede.  Kr 1.800,-

En hvit kisteskjorte koster kr 350,-.  Men dere må gjerne velge å bruke privat tøy.

Vi kan være behjelpelige med å søke om Behovsprøvet støtte fra Nav.
Kr 1.000,-.

Dersom det kommer tillegg, gjelder vår vanlige prisliste for disse tilleggene.

Kommunale avgifter kommer i tillegg.