TOTAL Prisliste 2021

Prisliste 2021

Minimum- og maksimumspriser

i henhold til prisopplysning fra Konkurransetilsynet

BYRÅETS TJENESTER Minimum Maksimum Note
Kiste med utstyr      4 500,00    38 000,00
Klargjøring og bringing av tomkiste      1 500,00      1 500,00
Stell og nedlegging i kiste      2 100,00
Evt. Henting på båre      2 800,00      4 000,00 1)
Evt. Assistanse ved overføring til seremonisted 2)
Mannskap i fm henting (1 eller 2 personer)      1 850,00      7 200,00
Begravelsesbil      1 800,00      1 800,00
Mannskap i seremoni (1 eller 2 personer)      2 000,00      6 400,00
Transport av utstyr og mannskap til seremoni         850,00
Overføring etter seremoni (hvis aktuelt)      2 900,00 3)
Byråets honorar, mva fritt      2 550,00      5 100,00 4)
Byråets honorar, mva pliktig      1 500,00      3 000,00 4)
Melding av dødsfall
SUM BYRÅETS TJENESTER   18 500,00   72 850,00
TILLEGGSTJENESTER (valgfritt) Minimum Maksimum Note
Pynt og utstyr seremonirom         550,00      1 600,00
Trykte program, 50 stk Enkle/Eget bilde (motiv)      1 200,00      2 350,00
Musikk / organist 5)
Forsang / solosang 6)
Blomsterdekorasjon på kisten         150,00      5 000,00
Blomsteroppsatser / kranser 7)
Dødsannonse 75 mm (Budstikka / Aftenposten)      1 954,00      3 835,00
Minnesamvær / lokalleie 8)
Gravsten / inskripsjon 9)
SUM TILLEGGSTJENESTER     3 854,00   12 785,00
TOTAL SUM   22 354,00   85 635,00

 

 

Noter:
1) 2) 3) Pris på evt henting på båre, evt assistanse ved overføring
og evt transport etter seremoni avhenger av tidsbruk og avstand.
4) Byråets honorar dekker tilrettelegging og forberedelser
med gravferdsoppdraget, utfylling og innsending av dokumenter mm.
5) 6) 7) 8) 9) 10) Ingen maksimumspris.
Kommunale avgifter kommer i tillegg.
Offentlige støtteordninger:
Se egen informasjon om gravferdsstønad og stønad til båretransport.