TOTAL Prisliste 2021

Prisliste 2021

 

Noter:
1) 2) 3) Pris på evt henting på båre, evt assistanse ved overføring
og evt transport etter seremoni avhenger av tidsbruk og avstand.
4) Byråets honorar dekker tilrettelegging og forberedelser
med gravferdsoppdraget, utfylling og innsending av dokumenter mm.
5) 6) 7) 8) 9) 10) Ingen maksimumspris.
Kommunale avgifter kommer i tillegg.
Offentlige støtteordninger:
Se egen informasjon om gravferdsstønad og stønad til båretransport.