Fastpris Kr 50.575,- Haslum store kapell inkl minnesamvær

* Kiste – Toten 8, Toten 3/4 eller Nordica 65
* Klargjøring og bringing av kiste til sted for nedlegging
* Nedlegging i kiste inkl. hygienetiltak for byrået
* Bårebil i fm overføring fra sykehjem / sykehus
* Mannskap i fm overføring – dagtid
* Mannskap i fm seremoni
* Trykte program – 50 stk type Eget bilde / motiv
* Dødsannonse på nett
* Dødsannonse i avis kommer i tillegg.
* Pynting i seremonirom
* Kistedekorasjon med sløyfe, mellomstor
* Organist – inngangsmusikk
* Minnesamvær Øverland Gård – 30 personer (om ledig)
* Melding av dødsfall / Honorarer
 

 

Ønsker dere en annen kiste, se oversikt over kister under fanen “Vi hjelper til med”.
En hvit kisteskjorte koster kr 350,- men dere må gjerne ta på noe privat tøy.
Overføring før / etter seremoni:  Vi tar ikke noe for å bringe kisten til seremonisted.  Eventuell overføring etter seremoni kr 2.900,-.
Bårehenting:   Pris avhenger av når på døgnet det er, og hvor langt vi må kjøre.
Se prislisten.
Ved seremoni fra kirke.  Se prislisten.
Minnesamvær:  5 snitter pr. kuvert, kringle, kaffe/te og mineralvann.
Lokaler, oppdekking og servitører er også inkludert.  Kr 375,- pr kuvert.
Kommunale avgifter  kommer i tillegg.
Gravsten fra kr 7.500,-