PAKKE A. Fastpris Kr 30.800,- Haslum store og lille kapell, Asker kapell eller Drammen store og lille kapell

* Kiste – Enkel hvitmalt sponkiste, vanlig størrelse
* Klargjøring og bringing av kiste til sted for nedlegging
* Nedlegging i kiste inkl. hygienetiltak for byrået
* Bårebil i fm overføring fra sykehjem / sykehus
* Mannskap i fm overføring – dagtid
* Mannskap i fm seremoni    –   Inkl. gratis live-streaming
* Trykte program – 50 stk type Enkle (som vi printer ut selv)
* Dødsannonse på nett
* Dødsannonse i avis kommer i tillegg.
* Pynting i seremonirom
* Blomster kommer i tillegg
* Organist – kan komme i tillegg
* Melding av dødsfall
* Honorarer
Ønsker dere en annen kiste, se oversikt over kister under fanen “Vi hjelper til med”.
En hvit kisteskjorte koster kr 350,- men dere må gjerne ta på noe privat tøy.
Overføring før / etter seremoni:  Vi tar ikke noe for å bringe kisten til seremonisted.  Eventuell overføring etter seremoni kr 2.900,-.
Bårehenting:   Pris avhenger av når på døgnet det er, og hvor langt vi må kjøre.
Se prislisten.
Vi er også behjelpelige med å søke om Behovsprøvet støtte og Transportstøtte fra Nav, om det skulle være aktuelt.
Minnesamvær kommer i tillegg.  Vi samarbeider med Øverland Gård.
Kommunale avgifter og leie av kapell / kirke kommer i tillegg.
Organist kan komme i tillegg.
Gravsten fra kr 7.500,-