Kr 22.900,- Haslum lille kapell, Asker kapell eller Drammen lille kapell

Gjelder kun ved helt enkle seremonier, med maks 25 program.

* Kiste – Enkel hvitmalt sponkiste, vanlig størrelse
* Klargjøring og bringing av kiste til sted for nedlegging
* Nedlegging i kiste inkl. hygienetiltak for byrået
* Bårebil i fm overføring fra sykehjem / sykehus
* Mannskap i fm overføring – dagtid
* Mannskap i fm seremoni
* Trykte program – 25 stk type Uten bilde
* Dødsannonse på nett
* Dødsannonse i avis kommer i tillegg.
* Pynting i seremonirom
* Blomster til kisten
* Organist – kan komme i tillegg
* Melding av dødsfall
* Honorarer
 
Ønsker dere en annen kiste, se oversikt over kister under fanen “Vi hjelper til med”.
En hvit kisteskjorte koster kr 350,- men dere må gjerne ta på noe privat tøy.
 
Overføring etter seremoni:  kr 2.900,-.
 
Bårehenting:   Se prislisten.
 
Vi er også behjelpelige med å søke om Behovsprøvet støtte og Transportstøtte fra Nav, om det skulle være aktuelt.  Pris kr 1.000,-.
 
Minnesamvær kommer i tillegg.
 
Kommunale avgifter og leie av kapell / kirke kommer i tillegg.
 
Gravsten fra kr 7.500,-