PAKKE D: Fastpris Kr 9.800,- Kun kremasjon / begravelse, uten seremoni. Gjelder kun henting på sykehus. Se nedenfor vedr tillegg i fm henting på sykehjem / hjemme.

Umalt sponkiste (vanlig størrelse), bringing av tomkiste, stell, hygienetiltak og nedlegging i kiste, mannskap i fm henting innenfor vanlig arbeidstid, transport, bruk av bårebil og byråets honorarar.  Gjelder kun henting på sykehus.
_______________
Kr  9.800,- inkl. mva
_______________

Dødsannonser kommer i tillegg.

Tillegg for henting på sykehjem, eller med familien til stede.  Kr 1.800,-

En hvit kisteskjorte koster kr 350,-.  Men dere må gjerne velge å bruke privat tøy.
Om vi må bruke annet utstyr, f.eks. pga Covid-19, kommer dette i tillegg.

Vi tar planleggingssamtale via telefon og mail.

Dersom det kommer tillegg, gjelder vår vanlige prisliste for disse tilleggene.
Da kommer det også et tillegg på honorar med kr 2.900,-.