Fastpris Kr 8.250,- Kun kremasjon / begravelse, uten seremoni

Umalt sponkiste (vanlig størrelse), bringing av tomkiste, stell og nedlegging i kiste,
mannskap i fm henting innenfor vanlig arbeidstid, transport, bruk av bårebil og byråets honorarar
_______________
Kr  8.250,- inkl. mva
_______________

Eventuell bårehenting kommer i tillegg.
Kommunale avgifter kommer i tillegg.