Fastpris Kr 9.800,- Kun kremasjon / begravelse, uten seremoni. Gjelder kun henting på sykehus.

Umalt sponkiste (vanlig størrelse), bringing av tomkiste, stell, hygienetiltak og nedlegging i kiste, mannskap i fm henting innenfor vanlig arbeidstid, transport, bruk av bårebil og byråets honorarar.  Gjelder kun henting på sykehus.
_______________
Kr  9.800,- inkl. mva
_______________

Dødsannonser kommer i tillegg.

Tillegg for henting på sykehjem, eller med familien til stede.  Kr 1.800,-

En hvit kisteskjorte koster kr 350,-.  Men dere må gjerne velge å bruke privat tøy.

Vi tar planleggingssamtale via telefon og mail.

Dersom det kommer tillegg, gjelder vår vanlige prisliste for disse tilleggene.
Da kommer det også et tillegg på honorar med kr 2.900,-.