Fastpris Kr 9.200,- Kun kremasjon / begravelse, uten seremoni

Umalt sponkiste (vanlig størrelse), bringing av tomkiste, stell og nedlegging i kiste,
mannskap i fm henting innenfor vanlig arbeidstid, transport, bruk av bårebil og byråets honorarar
_______________
Kr  9.200,- inkl. mva
_______________

Eventuell bårehenting kommer i tillegg.
Tillegg for overføring utenom arbeidstid.
Kommunale avgifter kommer i tillegg.
Eventuell dødsannonse kommer i tillegg.

Om ønskelig, er vi behjelpelige med å søke om Behovsprøvet støtte fra Nav og Transportstøtte fra Nav.   Dette koster kr 1.000,-.